Lednicko-valtický areál

Lednicko-valtický areál byl na seznam dědictví UNESCO přidán v roce 1996 . Rozsáhlý areál, přestavěný knížaty z Lichtenštejnu v jeden velký park, představuje svou rozlohou světově ojedinělou raritu. http://www.lednicko-valticky-areal.cz/

Pálava

CHKO Pálava je chráněné území o rozloze 83 km2 založené v roce 1976 za účelem ochrany nejcennějších biotopů vápencových kopců Pavlovských vrchů. http://palava.ochranaprirody.cz/